Wednesday , December 9 2020

Dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường- ĐTM

Dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường- ĐTM tại Bình Dương

 

dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường là gì?

Đánh giá tác động môi trường hay còn gọi là ĐTM, là việc phân tích, dự báo  tác động đến môi trường của Dự án đầu tư. Và biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

Tại sao cần lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Đánh giá tác động môi trường giúp Nhà đầu tư lựa chọn phương án tối  ưu liên quan giưa môi trường và hoạt động sản xuất. Nhằm giảm bớt sự ảnh hưởng của hoạt động sản xuất đến môi trường sống xung quanh.

Đưa ra các biện pháp, các kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của Nhà nước.

Dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Nắm bắt những khó khăn của doanh nghiệp khi làm Đề án báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Nhaxuong360 chuyên nhận các thủ tục pháp lý về môi trường tại Bình Dương như:

 • Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
 • Phê duyệt phương án, phương án bổ sung cải tạo, phục hồi môi trường.
 • Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Thẩm định phương án, phương án bổ sung cải tạo, phục hồi môi trường.

Để khách hàng hiểu rõ hơn về dịch vụ cũng như các giấy tờ cần nộp cho thủ tục

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Gồm những giấy tờ sau:

 • Văn bản đề nghị báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Bản báo cáo đánh giá tác động môi trường
 • Bìa và trang phụ bìa của báo cáo đánh giá tác động môi trường
 • Mẫu xác nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt
 • Mẫu cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường
 • Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, và phương án cải tạo, phục hồi môi trường.
 • Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư.

 

DỊCH VỤ NHANH CHÓNG – UY TÍN – GIÁ CẢ HỢP LÝ.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ :  08 98 90 80 80 – 090 806 8896 để được tư vấn miễn phí.