Tuesday , April 24 2018

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Thủ tục thẩm định Chủ trương đầu tư

Thủ tục thẩm định Chủ trương đầu tư Nhaxuong360 xin hướng dẫn quý khách hàng về Thủ tục thẩm định chủ trương đầu tư A – Trình tự thực hiện thủ tục thẩm định chủ trương đầu tư Bước 1: Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn  và …

Xem tiếp

Dịch vụ xin cấp Chủ trương đầu tư tại Bình Dương

Dịch vụ xin cấp Chủ trương đầu tư tại Bình Dương Với những dự án dầu tư sản xuất không nằm trong các Khu công nghiệp, Chủ đầu tư muốn sử dụng đất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình thì công việc đầu tiên phải làm là …

Xem tiếp