Friday , November 16 2018

Tag Archives: Thẩm duyệt nghiệm thu phòng cháy chữa cháy nhà xưởng tại Bình Dương

Thủ tục nghiệm thu về Phòng cháy & Chữa cháy

Phòng cháy chữa cháy nhà xưởng Bình Dương

Quy trình thực hiện nghiệm thu: Chủ đầu tư có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC trước khi đưa công trình vào hoạt động phải gửi văn bản thông báo cho Sở Cảnh sát PC&CC cấp Tỉnh  (văn bản thông báo  nộp trực tiếp tại bộ …

Xem tiếp