Saturday , July 6 2019

Tag Archives: Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy nhà xưởng

Quy trình thẩm duyệt thiết kế về PCCC

Thẩm duyệt thiết kế PCCC nhà xưởng tại Bình Dương

  Thẩm duyệt thiết kế về PCCC nhà xưởng tại Bình Dương   Sau khi hoàn tấc phần bản vẽ thiết kế kỹ thuật nhà xưởng,  để xin phép xây dựng được Chủ đầu tư cần làm là phải có GIẤY CHỨNG NHẬN THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY …

Xem tiếp