Wednesday , December 9 2020

Thủ tục xin cấp chủ trương đầu tư dự án tại Bình Dương

 

Thủ tục xin cấp chủ trương đầu tư dự án tại Bình Dương

 

Nhaxuong360 xin hướng dẫn quy trình, hồ sơ, thủ tục cấp chủ trương đầu tư dự án đầu gồm:

 

Thủ tục xin cấp chủ trương đầu tư dự án tại Bình Dương
Thủ tục xin chủ trương đầu tư dự án tại Bình Dương

Theo Luật Đầu Tư  2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 .

Thủ tục xin cấp chủ trương đầu tư dự án tại Bình Dương – Hồ sơ xin cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án gồm:

 • Đơn xin thực hiện dự án đầu tư.
 • Bản sao Chứng minh nhân dân, hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân. Bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc giấy tờ tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức.
 • Văn bản đề xuất dự án đầu tư ao gồm các nội dung như:  mục tiêu đầu tư , quy mô đầu tư, vốn đầu tư, phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn tiến hành đầu tư, nguồn lao động, đề xuất những ưu đãi cho dự án đầu tư, đánh giá tác động hiệu quả kinh tế xã hội của dự án đầu tư.
 • Cung cấp các tài liệu liên quan đến tài chính của Nhà đầu tư dự án: báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của Nhà đầu tư, bản cam kết hổ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bão lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
 • Đề xuất phương án sử dụng đất. Nếu không được nhà nước giao đất thì phải có văn bản thuê đất  để thực hiện dự án đầu tư.
 • Giải trình vè công nghệ đối với dự án đầu tư: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ.
 • Hợp đồng BCC với dự án đầu tư.

QUY TRÌNH CẤP CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ NHƯ SAU

 • Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư. Cơ quan đăng ký phải thông báo kêt quả cho nhà đầu tư.
 • Trong vòng 3 ngày cơ quan đăng ký dự án đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan nhà nước liên quan.
 • Sau 15 ngày lấy được ý kiến thẩm định của các cơ quan tham mưu
 • Thời gian 25 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ. Cơ quan đăng ký lập hồ sơ báo cáo thẩm đinh dự án đầu tư trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
 • Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ báo cáo thẩm định. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ký quyết định chủ trương chấp thuận địa điểm đầu tư. Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ.

HOTLINE: 08 98 90 80 80 – 090 806 8896 KTS NGUYÊN